தமிழ் திரட்டிகள்

Twitter Update

My-Tamil Banner Exchange AdNetwork

What they Say?

Tuesday, May 18, 2010

த நா தள வரலாறு: பிறவி பகை தமிழர்கள்

தமிழனின் ஒற்றுமை உலகறிந்த உண்மை. உலகத்தில் பல நாடுகளில் தமிழும் தமிழனும் இருந்தததாக சொல்லப்பட்டாலும். ஆய்வுகள் நிரூபித்தாலும்.
தமிழன் தன் ஒற்றுமையால் அதை உறுதி படுத்துகிறான்.

தமிழன் தனக்கு எதிராக இன்னொரு தமிழனை பார்கிறான். சிங்கத்திற்கு பகை சிங்கமாகதானே இருக்கவேண்டும்.

தமிழ் மண்ணில் இரண்டு கிராமங்கள் - இன்றும் தங்களை பிறவி பகையளிகளாய் நினைப்பதை ஒரு முறை அறிந்தேன்.


அவற்றின் பெயர் பாகனேரி & பட்டமங்கலம். ஒரு ஊரின் தலைவனுக்கும் இன்னொரு ஊரின் தலைவனுக்கும் நடந்த தகராறில் இந்த ஊர் பகை முகிழ்த்தது. ஒரு ஊரை சேர்ந்த தலைமை குடும்பத்தான் நாயின் கழுத்தில் இன்னொரு ஊரின் தலைமை குல பெண்ணிற்கான தாலியை கட்டி அனுப்பி கேவலபடுத்தியதே காரணமாம்.

இன்னும் அதிகம் தெரிய வேண்டும் என்றால் - கலைஞரின் தென் பாண்டி சிங்கத்தை படியுங்கள்.

தொடரும்

4 மறுமொழிகள்:

Chitra said...

அப்படியா? :-)

Karthick Chidambaram said...

ஆமாங்க ! அப்படித்தான் @ சித்ரா

கே.ஆர்.பி.செந்தில் said...

தல கொஞ்சம் விரிவா அலசுங்க ...

Karthick Chidambaram said...

இப்போது விரிவாக அலச ஆரம்பித்து உள்ளேன் என்று நம்புகிறேன்

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails

Amazon Contextual Product Ads

Pages

Powered by Blogger.

Amazon SearchBox

நான் தொடர்பவை